ຊ່ວຍແຊຣ໌ແດ່ ໂຈນນີ້ໄດ້ດຶງໂທລະສັບຂອ້ຍ ຢູ່ໜ້າສະຖານທູດ ອາເມລິກາ

ຊ່ວຍແຊຣ໌ແດ່ ໂຈນນີ້ໄດ້ດຶງໂທລະສັບຂອ້ຍ ຢູ່ໜ້າສະຖານທູດ ອາເມລິກາ

ສະບາຍດີ​ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແດ່ໂຈນນີ້ໄດ້ດືງໂທລະສັບຂອ້ຍ

ແຊຣ໌ໃຫ້ແດ່ ເພື່ອໃຫ້ຈັບໄດ້ແດ່ປ້າຍລົດ. ດດ6963 ດືງກະເປົາ

ຢູ່ໜ້າສະຖານທູດອາເມລິກາ

ຄລິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ