ແມ່ເຖົ້າເຊື່ອແລ້ວວ່າ ເງີນມີອຳນາດກ່ອນຄວາມເປັນຈິງ

ແມ່ເຖົ້າເຊື່ອແລ້ວວ່າ ເງີນມີອຳນາດກ່ອນຄວາມເປັນຈິງ

ໜ້າເຫັນໃຈແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍ ທີ່ສານຕັດສີນໃຫ້ເພີ່ນແພ້ຄະດີທີ່ລູກສາວຂອງເພີນສອງຄົນສໍ້ໂກງເອົາດີນເພີ່ນທັ້ງສອງຕອນ

ນາງແກ້ວ ແລະ ນາງແສງຄຳ ປອມແປງໃບມອບກຳມະສີດ ທີ່ດີນຂອງແມ່ນເອົາໄປຈຳນຳທະນາຄານ ແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍເພີ່ນກໍຢືນຢັນວ່າລາຍເຊັນບໍ່ແມ່ນຂອງເພີ່ນ ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍກໍ່ຢືນຢັນວ່າມີການປອມເອກກະສານ

ເປັນຫຍັງສານຄືບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອບຖາມນຳນາຍບ້ານ ວ່າຕອນທີ່ນາຍບ້ານຈຳຕາໃນໃບມອບສີດ ແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍເພີ່ນໄປນຳລູກເພີ່ນບໍ ແລະ ຖ້າບໍ່ໄດ້ໄປແລ້ວນາຍບ້ານຮູ້ໃດຈັງໃດວ່າລາຍເຊັນນັ້ນຄືຂອງແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍແທ້

ສານຄວນຈະມີຄວາມເປັນທຳໃຫ້ກັບແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍແດ່ ຫຼື ສານຢ້ານວ່າຖ້າຕັດສິນໃຫ້ແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍຊະນະຄະດີ ແລ້ວຍ້ານທະນາຄານຈະບໍ່ໄດ້ດີນແມ່ເຖົ້າບົວຊ້ອຍບໍ່

ຄະດີນີ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຈັບຕາເບີ່ງຢູ່ ຕັດສີນແບບນີ້ມັນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍເໝີດສັດທາຕໍ່ລະບົບຢຸດຕິທຳຂອງລາວ

ຂໍ້ຄວາມທີ່ ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍໄດ້ໂພສ :

ຜົນການໄປຟັງການຕັດສິນຂອງສານພາກກາງມື້ວານນີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ແມ່ເຖົ້າເຊື່ອແລ້ວວ່າ ເງີນມີອຳນາດກ່ອນຄວາມເປັນຈິງ

ດິນທັງສອງຕອນເປັນສິນສົມສ້າງຂອງແມ່ເຖົ້າກັບຜົວ ສ້າງມາດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ ຫາມາດ້ວຍເຮື່ອດ້ວຍແຮງຂອງສອງຜົວເມຍ…ແມ່ເຖົ້າບໍ່ໄດ້ຂາຍໃຫ້ໃຜ ແມ່ເຖົ້າບໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ດຽວ ເຂົາໂກງແມ່ ແມ່ກະຍັງບໍ່ເຮຕາຍເທື່ອ ແຕ່ເປັນຫຍັງແມ່ເຖົ້າຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຢຸດຕິທຳເລີຍ

ຜົນການຕັດສິນຄັ້ງນີ້ລູກສາວທັງສອງ ນາງແກ້ວ ຊູວົງສາ ແລະນາງແສງຄຳ ຄົງຈະພາກັນສະຫລອງຢ່າງໃຫຍ່ໃນວັນທີ່ແມ່ຜິດຫວັງ ໂຊກເສົ້າເສຍໃຈ ແລະນໍ້າຕາຕົກ

ແມ່ເຖົ້າຈະອອກມານໍາສະເໜີໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ແລະສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງລະອຽດອີກຄັ້ງຫລັງໄດ້ຮັບເອກະສານຜົນການຕັດສິນຢ່າງເປັນທາງການໃນໃວໆນີ້.

ຕາມທີ່ຟັງຜົນການຕັດສິນມື້ວານ ເຮັດໃຫ້ແມ່ເຖົ້າທໍ້ ແລະບໍ່ຮູ້ສິສູ້ໄປເພື່ອຫຍັງ ເພາະແມ່ເຖົ້າບໍ່ເຫັນມີຄວາມຢຸດຕິທຳຈັກໜ້ອຍຕໍ່ກັບແມ່ເຖົ້າເລີຍ ທັ້ງທີ່ດິນທັງສອງເປັນສິນສົມສ້າງຂອງແມ່ເຖົ້າ…ແມ່ເຖົ້າຄວນສູ້ຕໍ່ບໍ? ຫລືຢຸດຊໍ່ານີ້? ເພາະແມ່ເຖົ້າບໍ່ມີເງີນຊິທຽວໄປສານ ແລະໄປຈ້າງທະນາຍ

ພີ່ນ້ອງ ແລະສັງຄົມ ພໍຈະມີແນວທາງ ແລະທິດຊີ້ນຳແນວໃດໃຫ້ແມ່ເຖົ້າແດ່ນໍ ເພາະປະຈຸບັນແມ່ເຖົ້າມືດແປດດ້ານ ແລະບໍ່ຊ່າງຊິໄປທາງໃດຕໍແລ້ວ

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ