ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແນ່ ຊ່ວຍຊິວິດພີ່ນ້ອງຂ້ອຍແນ່ທ້ອນ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແນ່ ຊ່ວຍຊິວິດພີ່ນ້ອງຂ້ອຍແນ່ທ້ອນ

ສະບາຍດີ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແນ່ເດີ ໃຜມີ ເ ລື ອດ ກຸບ O

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລື່ອແນ່ເດີ ໂຮງຫມໍແຂວງອັດຕະປື ຄົນເຈັບຖືກ ໂຈ ນ ຍິ ງ ບາດເຈັບສາຫັດ ອາຫານສາຫັດ

ພີນ້ອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແຊລຕໍ່ໆໃຫ້ທານແນ່ ກັນໃຫ້ແນ່020 55143876

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ