ໜ້າເຫັນໃຈ..!! ຄູອາສາເທີດທູນມາ 6-7 ປີບໍ່ມີວ່ີແວວໄດ້ລັດຖະກອນ

ໜ້າເຫັນໃຈ..!! ຄູອາສາເທີດທູນມາ 6-7 ປີບໍ່ມີວ່ີແວວໄດ້ລັດຖະກອນ

“6-7ປີ ທີ່ໄດ້ຊ່ອຍສ້າງຊ່ອຍຊາດ ເປັນຄູສອນອາສາ

ເມື່ອໂຕເລກບໍ່ມີທີ່ທາ ວ່າຈະມາ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເວລາທີ່ເຮົາຈຳຕ້ອງຖອຍ”

[6ປີກ້າວເຂົ້າປີທີ7 ຂໍນອບນ້ອມຂໍລາແລ້ວອາຊີບທີ່ໄຜ່ຝັນອາຊີບທີ່ຮັກແລະເທີດທູນທີ່ສຸດ ສຸດກຳລັງຈະໄປຕໍ່ຂໍລາຢ່າງເປັນທາງການ

ບຸນນ້ອຍວາດສະຫນາບໍ່ເຖິງທາງກຳລັງແລແຮງຊັບ ສູ້ຕໍ່ບໍ່ໄຫວ ຂໍຂອບໃຈຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫນ້າແລະເບື້ອງຫລັງຄ່ອຍໃຫ້ກຳລັງໃຈຊັບຟອສຕະຫລອດມາ]

ຂ່າວຈາກ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ