ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ຕຳແມ່ມານຖືພາ 7 ເດືອນແລ້ວໜີ! ຂ້ອຍມີອາການເຈັບທ້ອງ ເຫັນແລ້ວມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນ

ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ ຕຳແມ່ມານຖືພາ 7 ເດືອນແລ້ວໜີ! ຂ້ອຍມີອາການເຈັບທ້ອງ ເຫັນແລ້ວມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນ

ຖືພາ7ເດືອນທ້ອງຂ້ອຍມີອາການເຈັບທ້ອງຍ້ອນຕຳຫນ້າລົດ ຂ້ອຍຈອດໄຟແດງຢູ່.

ລາວມາຕຳທ້າຍລົດຂ້ອຍແລ້ວຂັບລົດຫນີໄປ ກບ 0588 ໂຕໂຍຕ້າ ສີປອນເງີນໃຜທີ່ຮູ້ຈັກຫລືພີ່ນ້ອງໃຜ.

ຕິດຕໍ່ຫາຂ້ອຍແນ່ຂ້ອຍແຈ້ງຄວາມແລ້ວ ຢາກໃຫ້ອອກມາຮັບຜິດຊອບໃນສີ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດແນ່ 02055505656-56505656

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ