ວອນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບດ່ວນ ​​ມີຄົນເອົາໝາກແຕງໂມມາຖີ້ມ ບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແຕ່ມີຄົນນຳໄປຂາຍຕໍ່ ເພື່ອປອດຕໍ່ຜູ້ກິນ

ວອນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບດ່ວນ ​​ມີຄົນເອົາໝາກແຕງໂມມາຖີ້ມ ບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແຕ່ມີຄົນນຳໄປຂາຍຕໍ່ ເພື່ອປອດຕໍ່ຜູ້ກິນ

ໝາກໂມເຂົາເອົາມາຖີ້ມຢູ່ແຄມອ່າງນ້ຳຫຸມ ບໍ່ຮູ້ເປັນຫຍັງຄືເອົາມາຖີ້ມ? ໃຜຖີ້ມ?ບໍ່ຮູ້?

ແຕ່ມີຄົນແອບອ້າງຂາຍ4ໜ່ວຍ10ພັນ ຍ່າງເຂົ້າໄກ້ທັງຂິວທັງເໝັນ

ສິຊື້ສິກິນຫຍັງກະລະວັງແດ່ເດີ

ສິຊື້ສິກິນຫຍັງກະລະວັງແດ່ເດີ

ຄລິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ