ຂ່າວດ່ວນ ຄົນໄທ ລັກຂີ່ເຮືອຂ້າມມາລາວ ແຊຣ໌ຕໍ່ຮັບຮູ້ນຳກັນ

ຂ່າວດ່ວນ ຄົນໄທ ລັກຂີ່ເຮືອຂ້າມມາລາວ ແຊຣ໌ຕໍ່ຮັບຮູ້ນຳກັນ

22 / 08 / 2021 ຄົນເຮົານິກະຕັ້ງຢູ່ລ້າບໍ່ເປັນນໍປານຈັບປູໃສ່ກະດົ້ງ

ໂພດໂພນໍອິຕົນອ້າຍທະຫານອິຕົນຫນ່ວຍກູໄຟແພດຫມໍເດະ

ຈັງແມ່ນຊາດນໍລອຍມາຫຍັງຊາງບໍ່ຢ້ານຕາຍແທ້

ຊົມຄລິບ

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ