ວັງວຽງ ຮອບແລງ 27/09/2021 ເຕັມລົດ 3 ຄັນ

ວັງວຽງ ຮອບແລງ 27/09/2021 ເຕັມລົດ 3 ຄັນ

ມາຮອດແລ້ວຜູ້ຕິ ດ ເຊື້ ອ ໂຄ ວິ ດ ເດີນທາງຮອດສູນປິ່ນປົວໂຄ ວິ ດ ປ ະຈຳເມືອງວັງວຽງແລ້ວ

ອີກຮອບຕອນແລງມີຶ້ນີ້ ມີສະຕິເດີ້ທຸກຄົນ ປະມາດບໍ່ໄດ້ແລ້ວຖ້າເຮົາບໍ່ຮ່ວມມີຶກັນບໍ່ມີມີຶ້ໂຄ ວິ ດ ຈະຫາຍໄປ ສະນັ້ນຈົ່ງໃຊຊີວິດຢ່າງປອດໄພປະຕິບັດມາດຕະການໃຫ້ເຂັ້ມງວດ

#ຂໍກຳລັງໃຈໃຫ້ທ່ານໝໍທຸກທ່ານ…

ຄລິບ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ