ໜຸ່ມຫຼໍ່ຈົນອຶ້ງ ຄົບກັນມາຕັ້ງ 2-3 ປີ ບໍ່ເຄີຍເປີດຜ່າປິດປາກ ແຕ່ພໍເປີດອອກມາ ຮູ້​ເລື່ອງ

ໜຸ່ມຫຼໍ່ຈົນອຶ້ງ ຄົບກັນມາຕັ້ງ 2-3 ປີ ບໍ່ເຄີຍເປີດຜ່າປິດປາກ ແຕ່ພໍເປີດອອກມາ ຮູ້​ເລື່ອງ

ຄົບກັນມາຕັ້ງ2-3ປີບໍ່ເຄີຍເປີດຜ່າປິດປາກ ໃຫ້ເຫັນຈັກເທື່ອ ໂທຫາກັນຄູ່ມື້ແຕ່ ບໍ່ເຄີຍໄປຫາກັນ ແຕ່ພໍເປີດອອກທໍ່ນັ້ນ

ຕອນ​ເປີດ

ເປັນ​ແນວ​ໃດ 555 ຝາກເປັນບົດຮຽນ ຈະຄົບໃຜລົມໃຜກໍ່ໃຫ້ເບີ່ງໄປດົນໆ

ຂ່າວທົ່ວໄປ