ຢ່າເກັ່ງໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ ເພີ່ນເຮັດກະຍ້ອນຫນ້າທີ່ ແລະ ກົດລະບຽບ ຈົນໄດ້ຮ້ອງຂໍຊິວິດ ໂອ້ຍໆຢ່າຟ້າວໜ່ຳຂ້ອຍໃດ໋

ຢ່າເກັ່ງໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ ເພີ່ນເຮັດກະຍ້ອນຫນ້າທີ່ ແລະ ກົດລະບຽບ ຈົນໄດ້ຮ້ອງຂໍຊິວິດ ໂອ້ຍໆຢ່າຟ້າວໜ່ຳຂ້ອຍໃດ໋

23/09/2021 ຢ່າເກັ່ງໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ ເພີ່ນເຮັດກະຍ້ອນຫນ້າທີແລະກົດລະບຽບ

ເຫັນບໍ່! ໂວຍໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ ຖອຍລົດຕຳລົດສະເພາະກິດ ແລະ ຖົ່ມນ້ຳລາຍໃສ່ເຈົ້າຫນ້າທີ

ຊົມຄຼິບ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ