ເລື່ອງຊິວິດຈິງ ຂອງແມ່ທີ່ຍອມຕັດສິນໃຈ ມາເປັນແມ່ຮ້າງລູກຕິດ

ເລື່ອງຊິວິດຈິງ ຂອງແມ່ທີ່ຍອມຕັດສິນໃຈ ມາເປັນແມ່ຮ້າງລູກຕິດ

ຂ້ອຍຈະມາເລົ່າເລື່ອງສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມສຳມະຊິກເຮົາໄດ້ຫາຍຂ້ອງໃຈຫຼາຍຄົນຖາມຂ້ອຍວ່າເປັນຫຍັງເຈົ້າຈີງປະກັບຜົວທັງທີ່ເຈົ້າເປັນຄົນງາມຢູ່ຫຼືວ່າຜົວເຈົ້າຂີ້ຮ້າຍບໍ່ສົມເຈົ້າບໍ

ເຈົ້າຈີງປະກັບເຂົາຄົນເຮົາທຸກຄົນບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນແມ່ຮ້າງດອກເມື່ອຕັດສີນໃຈແຕ່ງງານໄປແລ້ວໃຜກະຢາກມີຜົວດຽວເມຍດຽວແຕ່ທີ່ຂ້ອຍປະຜົວກະຍ້ອນຜົວຂ້ອຍເປັນຄົນເຈົ້າຊູ້ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າໂຕເອງມີລູກມີເມຍຢູ່ແລ້ວກະຍັງໄປຫຼີ້ນສາວມີລູກແລະລັກໄປແຕ່ງງານໃໝ່ກັບເຂົາໃບແຕ່ງງານກະຍັງຊ້ອນກັນທັງທີ່ຂ້ອຍເກີດລູກໄດ້ແຕ່10ເດືອນເມຍນ້ອຍພັດຖືພາໄດ້7ເດືອນຊີວິດຈີງຂອງຂ້ອຍຍີ່ງກວ່າລະຄອນອີກ

ເພາະສະນັ້ນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຂອງຂ້ອຍບໍ່ຄວນມາເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍໄປທາງທີ່ບໍ່ດີຖ້າບໍ່ຮູ້ຈັກຂ້ອຍດີພໍຂ້ອຍຖາມແດ່ຄົນທີ່ເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍຖ້າເປັນເຈົ້າເຈີຄືຂ້ອຍເຈົ້າຈະເປັນແນວໃດ

ຂ້ອຍບອກເລີຍວ່າຂ້ອຍເໝື່ອນຕາຍທັງເປັນເລີຍຕອນນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ໄຫ້ກອດລູກຢູ່ຄົນດຽວເຮັດຫຍັງບໍ່ຖືກຈົນເກືອບຈະຄິດຂ້າໂຕເອງຕາຍເລີຍຕອນນັ້ນແຕ່ຍັງດີທີ່ຍັງມີກຳລັງໃຈນັ້ນກະຄືພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້າບ່າວນ້າໄພ້ທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈຈົນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລຸກຂື້ນມາສູ້ແລະລ້ຽງລູກມາຄົນດຽວຈົນເຖີ່ງທຸກວັນນີ້ລູກ13ປີທັງໆພໍ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍມາສົນໃຈເລີຍ

ສະນັ້ນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຂ້ອຍເຂົ້າຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖີ່ງຄວາມເຈັບປວດຂອງຂ້ອຍນອກຈາກໂຕຂ້ອຍເອງກັບພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍ(ຂໍໂທດທຸກຄົນເດີທີ່ເວົ້າເລື່ອງສ່ວນຕົວໃຫ້ຟັງເພາະມັນຂ້ອງໃຈມາດົນແລ້ວກັບຄົນທີ່ມາເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍທາງທີ່ບໍ່ດີ)

ຂ່າວທົ່ວໄປ