ເຊີນທ່ຽວຊົມງານ ມະຫາກຳບຸນຊ້າງປະຈຳປີ 2021

ເຊີນທ່ຽວຊົມງານ ມະຫາກຳບຸນຊ້າງປະຈຳປີ 2021

ເຊີນທ່ຽວຊົມງານ ມະຫາກຳບຸນຊ້າງປະຈຳປີ 2021 ຊຶ່ງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 13 ກຸມພາ 2021

ຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜຶ່ງມື້ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກມີ 3 ລາຍການຄື:

1. ບາສີສູ່ຂວັນຊ້າງ

2. ບຸບເຟ ອາຫານຊ້າງ

3. ຊ້າງອາບນ້ຳ

ຂ່າວທົ່ວໄປ