ຕ້ອງກາຍເປັນແມ່ຮ້າງ ຜົວຖີ້ມເມຍຖີ້ມລູກ ໄປມີເມຍໃໝ່ຢູ່ໄທ

ຕ້ອງກາຍເປັນແມ່ຮ້າງ ຜົວຖີ້ມເມຍຖີ້ມລູກ ໄປມີເມຍໃໝ່ຢູ່ໄທ

ຕ້ອງກາຍເປັນແມ່ຮ້າງ ຜົວຖີ້ມໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ໃຫ້ລ້ຽງລູກຢູ່ຄົນດຽວ ມີເຮືອນຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ ເປັນເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງແມ່ຮ້າງທີ່ມີລູກ2ຄົນທີ່ຜົວປະຖິ້ມໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທເປັນເວລາ4ປີກວ່າແລະຍັງບໍ່ມີສັນຍານທີ່ຈະກັບຄືນມາ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ຊື່ ນາງ ພອນມະນີ ອາຍຸ25ປີ ຕ້ອງໄດ້ມາເປັນແມ່ຮ້າງ ເພາະລາວໄດ້ແຍກຈາກອະດີດຜົວມາ ແຕ່ຕອນລູກໄດ້ 1ເດືອນ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຜູ້ເປັນຜົວອ້າງວ່າໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ

ເພື່ອຫາເງິນລ້ຽງລູກເມຍ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຫາຍໄປເລີຍ ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ໃດໆ ຈຶ່ງຕ້ອງເປັນຜູ່ລ້ຽງຄົນດຽວ ໃນເຮືອນໄມ້ເກົ່ານີ້ ລາວຍັງໂຊກດີທີ່ມີເອື້ອຍຢູ່ຂ້າງໆ ທີ່ມາເບິ່ງຊ່ວຍ ເລົາເປີດເຜີຍວ່າ ຖ້າມີຄົນເຂົ້າໃຈ ຍອມຮັບວ່າເລົາມີລູກ ແລະຮັກລູກຂອງຕົນເອງ ເລົາພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ ຢາກໃຫ້ເບິ່ງດີໆ ເພາະຢ້ານຈະເກີດຂຶ້ນອີກ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ສປປລາວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ