ອັບເດດຂ່າວໃໝ່ທ້າວ ພູໃສ ຕຳຫຼວດຜູ້ທີ່ຕິດCovid ຍອມຮັບວ່າເປັນຄົນໄປສົ່ງເອື້ອຍຮັກນາງ ຕິນ່າ ຢູ່ຄິວລົດສະຫວັນນະເຂດ

ອັບເດດຂ່າວໃໝ່ທ້າວ ພູໃສ ຕຳຫຼວດຜູ້ທີ່ຕິດCovid ຍອມຮັບວ່າເປັນຄົນໄປສົ່ງເອື້ອຍຮັກນາງ ຕິນ່າ ຢູ່ຄິວລົດສະຫວັນນະເຂດ

#ອັບເດດຂ່າວໃຫມ່

ທ້າວພູໃສ ຕຳຫຼວດຜູ້ທີ່ຕິດCovid ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຍອມຮັບວ່າເປັນຄົນໄປສົ່ງເອື້ອຍຮັກນາງຕີນ່າຢູ່ຄີວລົດສະຫວັນ

ເພຶ່ອໄປວຽງຈັນຫານາງຕີນ່າ ແລະ ເປັນຈຸດແຜ່ລະບາດເຊື້ອCovid ຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນຄັ້ງນີ້

ເຊີ່ງເອື້ອຍຮັກນາງຕີນ່າກໍ່ອາໃສຢູ່ໄທແຕ່ລັກຂ້າມມາລາວໃນຊ່ວງໂຄວິດລະບາດນີ້ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ພົບຄົນໄທສອງຄົນໃນການເຂົ້າມາຄັ້ງນີ້

ເຊີ່ງມັນກໍ່ເປັນການໃຫ້ການເທັດ ເພາະຄົນໄທສອງຄົນກໍ່ຂື້ນມາວຽງພ້ອມເອື້ອຍຮັກນາງຕີນ່າ

ທີ່ມາ:

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ການຫລາຍຢ່າງທີ່ຈົງໃຈປິດບັງ ແລະ ໃຫ້ການບໍ່ຖຶກຕ້ອງ

ຂ່າວທົ່ວໄປ