ມາເບີ່ງນຳກັນຜິດ ຫຼື ຖືກ? ພາສາລາວຢູ່ທາງດ່ວນທີ່ຂຽນຜິດ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍອມຮັບຜິດແທ້ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ ເພາະມີຄລິບຈາກປະຊາຊົນ

ມາເບີ່ງນຳກັນຜິດ ຫຼື ຖືກ? ພາສາລາວຢູ່ທາງດ່ວນທີ່ຂຽນຜິດ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍອມຮັບຜິດແທ້ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ ເພາະມີຄລິບຈາກປະຊາຊົນ

ໃນຂະນະທີ່ສັງຄົມພວມງົງ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ“ປ້າຍ“ທາງດ່ວນທີ່ມີການວິຈານກັນໃນໂລກອອນລາຍ ວ່າຂຽນຜິດແທ້ ຫຼື ເກີດຈາກຄົນບໍ່ດີຕັດຕໍ່ ແອັດມິນຈະສະເໜີແກ້ຂໍສົງໄສໃຫ້ມາເບີ່ງນຳກັນ

ມື້ນີ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກມາຍອມຮັບແລ້ວເດີ ວ່າມີປ້າຍທີ່ຂຽນຜິດແທ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍອມຮັບ ເພາະມີຫຼັກຖານຍ້ອນປະຊາຊົນຖ່າຍໄວ້

ສ່ວນປ້າຍທີ່ເຫັນວ່າຂຽນຖືກຕ້ອງ ເປັນປ້າຍໂຕໃໝ່ທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ເອົາໄປຕິດຕັ້ງໃໝ່ແລ້ວ

ພາບຕໍ່ໄປນີ້ຄືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ