ຢາກໃຫ້ຜູ້ຍິງໄດ້ອ່ານ! ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ຍາດເວລາມາຫາເຮົາ” ດີກວ່າບອກວ່າມີເວລາແລ້ວຈະໄປຫາເອງ

ຢາກໃຫ້ຜູ້ຍິງໄດ້ອ່ານ! ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ຍາດເວລາມາຫາເຮົາ” ດີກວ່າບອກວ່າມີເວລາແລ້ວຈະໄປຫາເອງ

ຢາກໃຫ້ຜູ້ຍິງໄດ້ອ່ານ! ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ຍາດເວລາມາຫາເຮົາ” ດີກວ່າບອກວ່າມີເວລາແລ້ວຈະໄປຫາເອງ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ Bouaphan Khamphachan ໄດ້ໂພສວ່າ:

ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ຍາດເວລາມາຫາເຮົາ” ດີກວ່າບອກວ່າມີເວລາແລ້ວຈະໄປຫາເອງຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ໃຫ້ກຽດທັງຕໍ່ຫນ້າແລະລັບຫລັງ”ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ບອກວ່າ “ດຽວໄປຮັບ” ດີກວ່າບອກວ່າ “ມາຫາແນ່”

ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ບອກວ່າ “ດຽວພາໄປຫາຫມໍ” ດີກວ່າບອກວ່າໄປຫາຫມໍແນ່ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ບອກວ່າ “ດຽວຈັດການໃຫ້” ດີກວ່າຖ້າໃຫ້ເຮົາຫາວິທີແກ້ໄຂເອງຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ບອກວ່າ “ເກັບເງີນໄວ້ເລີຍ” ດີກວ່າຖາມວ່າເຮົາຈະຈ່າຍເທົ່າໃດຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຖາມວ່າ

“ຂ້ອຍດູແລເຈົ້າດີບໍ້&ດີພໍບໍ່” ດີກວ່າບອກວ່າເຈົ້າຕ້ອງດູແລຂ້ອຍຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ມັກຈະຂອບໃຈຫຼືຖາມເຮົາວ່າເມື່ອຍບໍ່ໃນເວລາທີ່ເຮົາດູແລເຂົາ” ດີກວ່ານີ້ງເສີຍເພາະຄິດວ່າມັນຄືຫນ້າທີ່ເຮົາທັງຫມົດຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ຜິດຖຽງກັນຊ່ຳໃດກໍເລືອກທີ່ຈະງໍ້ແລະ

ຢູ່ຂ້າງເຮົາ” ດີກວ່າປ່ອຍໃຫ້ເຮົາຢູ່ຄົນດຽວຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ກອດແລະຢູ່ຂ້າງເຮົາເວລາທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ດີຫຼືເຮັດຫຍັງຜິດພາດ” ດີກວ່າຖ້າຊ້ຳເຕີມຫຼືດູຖູກດ້ວຍຄຳເວົ້າ…

ສຸດທ້າຍແລ້ວຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ຮັກໃນສີ່ງທີ່ເຮົາເປັນແລະເຮົາກໍຮັກໃນສີ່ງທີ່ເຂົາເປັນ ເພາະວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄຳຕອບຢູ່ໃນໃຈສະເໝີແຫລະDentist Ssv

ຂ່າວບັນເທີງ