ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ

ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ

ຢ່າບອກຮັກຂ້ອຍໃນວັນທີ່ຕາຍ ເພາະຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຕື່ນມາຟັງໄດ້…

ຢ່າຂໍໂທດຂ້ອຍໃນວັນທີ່ບໍ່ມີຂ້ອຍ ເພາະຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຕື່ນມາໃຫ້ອະໄພເຈົ້າໄດ້…

ຝາກໃຫ້ຄິດ

ຄຼິບ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ