ສະຫຼຸບຖືກຫວຍບໍ່ລຽງຕາມລຳດັບ ບໍ່ໄດ້ເງິນເດີ້ພີ່ນ້ອງ (ອົດສາດີໃຈ)

ສະຫຼຸບຖືກຫວຍບໍ່ລຽງຕາມລຳດັບ ບໍ່ໄດ້ເງິນເດີ້ພີ່ນ້ອງ (ອົດສາດີໃຈ)

ສະຫຼຸບແລ້ວຖືກຫວຍຫ້າໂຕບໍ່ລຽງຕາມລຳດັບແມ່ນບໍ່ໄດ້ເງິນເດີພີ່ນ້ອງ (ອຸດສາດີໃຈ) ຊົມຄຼິບ ເ

ສະຫຼຸບແລ້ວຖືກຫວຍຫ້າໂຕບໍ່ລຽງຕາມລຳດັບແມ່ນບໍ່ໄດ້ເງິນເດີພີ່ນ້ອງ (ອຸດສາດີໃຈ)

ຊາວບ້ານລ້ອຍລະແປດເຂົາເຊື່ອວ່າຖືກຫ້າໂຕຢູ່ຄົນລະຕຳແຫນ່ງໄດ້ເງິນ.

ລວມທັງຂ້อยເອງເຊື່ອແນວນັ້ນ

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ