ທ່ານຄູບາ ທິດສີ ໄດ້ອອກບວດ ເອົາເສັ້ນທາງເຂົ້າໂລກສະງົບ ແຜ່ສ່ວນບຸນໃຫ້ເຈົ້າກັມນາຍເວນ

ທ່ານຄູບາ ທິດສີ ໄດ້ອອກບວດ ເອົາເສັ້ນທາງເຂົ້າໂລກສະງົບ ແຜ່ສ່ວນບຸນໃຫ້ເຈົ້າກັມນາຍເວນ

“ອິທັງ ເມ ປຸນຍະພາຄັງ ປິຍະຊານັນຕັງ ມາຕາປິຕູນັງ ຍາຕະການັງ ເທວະຕານັງ ເປຕະນັງ ສັພພະສັຕຕານັງ ເທມິ”.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍແຜ່ສ່ວນບຸນທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ກະທຳແລ້ວນີ້ ແດ່ປິຍະຊົນ ຄົນເປັນທີ່ຮັກທັງຫຼາຍ ມີມານດາ ບິດາ ຄຣູບາອາຈານ ຍາດທັງຫຼາຍ ພ້ອມມິດທັງຫຼາຍ ອິນ ພຣົມ ຍົມ ຍັກ ພູດ ຜີ ປິສາດທັງຫຼາຍ ເຈົ້າກັມນາຍເວນທັງຫຼາຍ ຕະຫຼອດຮອດສັບພະສັດທັງຫຼາຍ ທຸກໝູ່ເຫຼົ່າ ຈົ່ງມີສ່ວນແຫ່ງບຸນນີ້

ຂໍທ່ານທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກ ປາສະຈາກເວນໄພ ປາສະຈາກຄວາມບຽດບຽນ ເຊີ່ງກັນແລະກັນ ຈົ່ງເປັນຜູ້ມີຄວາມສຸກ ເຂົ້າເຖິງທັມເຖີດ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.

Cr : Sourioudong Sundara

ຂ່າວທົ່ວໄປ