Ep4 ທ້າວສິງໂຕ ໂລງສົບ ນ້ອຍໃຈມີແຕ່ຄົນແຫ່ຊື້ນ້ຳສົ້ມ ​Green ນຳແມ່ຄ້າ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຊື້ໂລງສົບຊ່ວຍຕົນເອງແດ່

Ep4 ທ້າວສິງໂຕ ໂລງສົບ ນ້ອຍໃຈມີແຕ່ຄົນແຫ່ຊື້ນ້ຳສົ້ມ ​Green ນຳແມ່ຄ້າ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຊື້ໂລງສົບຊ່ວຍຕົນເອງແດ່

Ep1 : ຈາກກໍລະນີໜຸ່ມສິງໂຕ ຂາຍໂລງສົບ ໄດ້ໂພສຄຣິບວ່າ ນ້ຳໝາກກ້ຽງໂຄ້ດແມ່ມັນຫຍັງຕວົະຂາຍໃຫ້ຜູ້ຄົນ ຜ່ານທາງແອັບ ຂຽນໃສນ້ຳ(ອ່ານຕໍ່ກົດ…)

Ep2 : ຫລ້າສຸດຄົນຕໍ່ແຖວເຕັມຮ້ານຈະ. ຕັ້ງໃຈມາອຸດຫນູນເອື້ອຍເພິ່ນແຊບແທ້ເດີ້ຈອກ 10,000ກີບ(ບໍ່ໃສ່ໄຂ່ມຸກ)ສະພັງເມິກຮ່ອມ1(ກຳລັງຄຶກຄື້ນລົດຈອດຍາວຢຽດເລີຍ)

Ep3 : ສຳພາດເຈົ້າຂອງຮ້ານນ້ຳໝາກກ້ຽງ Queen ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ສິງໂຕໂລງສົບ

Meeyai ບຸກຮ້ານແມ່ຄ້ານໍ້າໝາກກ້ຽງ Queen Part3 End #saveແມ່ຄ້າຂາຍນໍ້າໝາກກ້ຽງ

ຮ້ານແມ່ຄ້າຂາຍນ້ຳ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານສະພັງເມິກຮ່ອມ1 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ 28037475

Ep4 : ທ້າວສິງໂຕ ໂລງສົບ ເພີ່ນນ້ອຍໃຈ ມີແຕ່ຄົນແຫ່ຊື້ນ້ຳສົ້ມ ​Green ນຳແມ່ຄ້າ ບໍ່ມີໃຜຊື້ໂລງສົບຊ່ວຍຕົນແດ່.

ຈາກກະແສດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກເຫັນໃຈແມ່ຄ້າ ແລະ ໄດ້ໄປຕໍ່ແຖວເຕັມຮ້ານ ຕັ້ງໃຈມາອຸດຫນູນເອື້ອຍເພິ່ນ ຮ້ານແມ່ຄ້າຂາຍນ້ຳ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານສະພັງເມິກຮ່ອມ1 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ 28037475 ລາຄາຈອກ 10,000ກີບ(ບໍ່ໃສ່ໄຂ່ມຸກ)

ລ່າສຸດ ສິງໂຕ ຂາຍໂລງສົບໄດ້ໂພສທາງເຟສບຸກດ້ວຍຄວາມນ້ອຍໃຈວ່າ : ມີແຕ່ຄົນແຫ່ຊື້ນ້ຳໝາກກ້ຽງຮ້ານແມ່ຄ້າເນາະບໍ່ມາຊື້ໂລງຊ່ວຍຕົນແດ່…

-ກຳລັງຄຶກຄື້ນລົດຈອດຍາວຢຽດເລີຍ

ຜູ້ໃດໄດ້ກາຍໄປກໍ່ໄປອຸດໜູນເອື້ອຍເພີ່ນແດ່ເດີ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ