ໄຟຟ້າແຈ້ງການ ໄຟຟ້າ 4 ເດືອນຕໍ່ໜ້າຜະລິດບໍ່ພຽງພໍ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຕ້ອງປະຢັດພະລັງງານ

ໄຟຟ້າແຈ້ງການ ໄຟຟ້າ 4 ເດືອນຕໍ່ໜ້າຜະລິດບໍ່ພຽງພໍ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຕ້ອງປະຢັດພະລັງງານ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ປີ 2019 ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍພື້ນທີ່ປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຂອງ ກໍ່ຄືບັນດາແມ່ນໍ້າສາຂາບົກແຫ້ງລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານຕໍ່ການດຳລົງຊີວິຂອງປະຊາຊົນ ລວມເຖິງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເນື່ອງຈາກປະລິມານນໍ້າທີ່ໄຫຼເຂົ້າອ່າງຜະລິດກະແສໄຟຟ້ານ້ອຍສະເລ່ຍມີພຽງແຕ່ 50% ເມື່ອທຽບກັບແຜນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນປີ 2020 ຫຼຸດລົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ໄຟຟ້າເຂົ້າມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງກໍ່ມີຄວາມສາມາດຈໍາກັດເຊັ່ນດຽວກັນ ທັງຍັງມີລາຄາແພງອີກດ້ວຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍ ( Peak Load )

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນ ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງໄຟຟ້າມີປະສິດທິພາບ ໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ເຕັມສ່ວນ, ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈຶ່ງອອກໜັງສືແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0156/ພບ ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020 ເຖິງ: ບັນດາສໍານັກງານ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວໄປໃນສັງຄົມຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍ ( Peak Load ) ຂອງແຕ່ລະວັນ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 13:00 ໂມງ ເຖິງ ເວລາ 23:00 ໂມງ ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ມີນາ (03) ໄປຮອດທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ (6) ປີ 2020

ເຊີ່ງໃນການແຈ້ງເຕືອນ ລະບຸໄວ້ວ່າ : ໃນຊ່ວງເວລາ 13:30 ຫາ 23:00 ຂອງແຕ່ລະມື້ໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ (03) ຫາ ມີຖຸນາ (06) 2020 ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ທີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໄຟຕົກ ໄຟມອດ ຫຼື ອາດຈະສະໜອງໄຟຟ້າໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມລຳຄານ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກປະເພດ ໃນບາງບໍລິເວນ

ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ-ມີນາ-ເມສາ ປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ 2020 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ-ມີນາ-ເມສາ 2020 ເລກທີ 0183/ກອຕທ ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 2 ເດືອນຕໍ່ໜ້າສະພາບຝົນຍັງຈະຕົກໜ້ອຍ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າ ແລະ ສາຂາສືບຕໍ່ແຫ້ງລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະເກີດມີໄພແຫ້ງແລ້ງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ