ພົບເຫັນແຈ້ງດ່ວນ ສອງສາວນີ້ ລັກຂ້າມຈາກມຸກດາຫານ ປະເທດໄທຂ້າມມາລາວ

ພົບເຫັນແຈ້ງດ່ວນ ສອງສາວນີ້ ລັກຂ້າມຈາກມຸກດາຫານ ປະເທດໄທຂ້າມມາລາວ

ແຈ້ງດ່ວນ ສອງສາວນີ້ ລັກຂ້າມມາແຕ່ໄທ ຈາກມຸກດາຫານ ປະເທດໄທ

ຕອນນີ້ຢູ່ເມືອງກາສີ ບໍ່ຮູ້ບ້ານໃດ ຊ່ວຍແຊໆ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເຫັນນຳ ແລະ ແຈ້ງບ້ານດ່ວນ

ເພື່ອນຳໄປກັກຕົວ . ຕອນນີ້ໄດ້ຂ່າວວ່າເລີ່ມເລາະ

ຂ່າວທົ່ວໄປ