ອອກມາຂໍໂທດ ຂໍອາໄພຕໍ່ສັງຄົມລາວ ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ຖ່າຍຮູບຢູ່ວັດພູຈຳປາສັກ

ອອກມາຂໍໂທດ ຂໍອາໄພຕໍ່ສັງຄົມລາວ ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ຖ່າຍຮູບຢູ່ວັດພູຈຳປາສັກ

ສາວງາມອອກມາຂໍອາໄພຕໍ່ສັງຄົມລາວເລື່ອງການຖ່າຍຮູບຢູ່ວັດພູຈຳປາສັກ

ເລີດແທ້ນໍ້

ຄລິບການຂໍໂທດ

Cr :

ຂ່າວທົ່ວໄປ