ເມຍເຊີໄພ້ວັນເກີດຜົວ ສຸດທ້າຍໄດ້ຢືນນ້ຳຕາຊຶມ

ເມຍເຊີໄພ້ວັນເກີດຜົວ ສຸດທ້າຍໄດ້ຢືນນ້ຳຕາຊຶມ

ຈະເຊີໄພ້ວັນເກີດຜົວແຕ່ບໍ່ເປັນດັ່ງທີ່ຄິດໄວ້ ຢືນນ້ຳຕາຊຶມ

ເມື່ອວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເວີອອຟບັດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເລື່ອງລາວທີ່ຜ່ານມາ ຫລັງຈາກທີ່ມີຜູ້ຍິງຊາວມາລເຊຍຄົນຫນຶ່ງພະຍາຍາມຈະເຊີໄພ້ສາມີໃນວັນເກີດຂອງຜົວ

ໂດຍວີດີໂອດັ່ງກ່າວຖືກແຊຣ໌ຢູ່ໃນຕິ໊ຕ໊ອກບັນຊີ @c_ehem ເຊີ່ງພາຍໃນຄລີບຈະເຫັນວ່າມີຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງກຳລັງລໍຖ້າສາມີກັບເຮືອນຢ່າງໃຈຈົດໃຈຈໍ່ທີ່ເປີດປະຕູ ພ້ອມກັບຖືເຄັກໄວ້ໃນມື ແລະ ຫວັງວ່າຈະເຊີໄພ້ ແຕ່ໃນເມື່ອສາມີເປີດປະຕູເຂົ້າມາເຮັດສີຫນ້າເມີນເສີຍ

ແນມຂ້າມໄປເຫມືອນດັ່ງບໍ່ມີອີຫຍັງເກີດຂື້ນເລີຍ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈເຄັກສິ້ນນັ້ນເລີຍເຂົາພຽງແຕ່ຍ່າງຜ່ານເມຍໄປແບບຫນ້າຕາຍ ບໍ່ມີສີຫນ້າໃດໆເລີຍ ເມຍອຸດສາກຽມເອົາໄວ້ມີພຽງລົມພັດທຽນດັບແລ້ວ

ເມຍກໍ່ຈຸດໃຫມ່ ແລະ ກໍ່ຍິ້ມແຫ້ງໆ ເພື່ອມີຄວາມຫວັງວ່າຜົວຈະກັບມາເປົ່າ ສຸດທ້າຍຜົວກໍ່ບໍ່ໄດ້ກັບມາເປົ່າເລີຍເຮັດໃຫ້ເມຍຢືນນ້ຳຕາຄໍເບົ້າ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ