ຫ້າມຂີ່ລົດ ເກີນ 50 ກມ/ຊົ່ວໂມງ ທາງ 450 ປີ ຖືກກົດໝາຍ ຫຼືບໍ່ ?

ຫ້າມຂີ່ລົດ ເກີນ 50 ກມ/ຊົ່ວໂມງ ທາງ 450 ປີ ຖືກກົດໝາຍ ຫຼືບໍ່ ?

ຈາກກໍລະນີ ທີ່ ມີການໂພສ ທາງເຟສບຸກ ກ່ຽວກັບ ການປັບໃໝ ຂີ່ລົດ ດ້ວຍຄວາມໄວ ເກີນ 50 ກມ/ຊົ່ວໂມງ ທີ່ ທາງ ອາຊຽນ ໄຮເວ 12 AH12 ຫຼື ທາງ 450 ປີ

ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ສໍາພາດເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ມີການປັບໃໝແທ້ ແລະ ໄດ້ ມີການກໍານົດ ບໍ່ໃຫ້ຂັບຂີ່ ເກີນ 50 ກມ/ຊົ່ວໂມງ ທີ່ ທາງ 450 ປີ. ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ

ຈາກຂ່າວດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະ ຜູ່ໃຊ້ລົດ ຫຼາຍຄົນໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຈາລະຈອນທາງບົກ ເລກທີ່ 23/ສພຊ ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ກົດໝາຍໄດ້ລະບຸຊັດເຈນ ທາງຫຼວງ ແລະ ທາງໄຮເວ ລົດເບົາ ແລະ ລົດຈັກ ສາມາດແລ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 90 ກມ/ຊົ່ວໂມງ. ສ່ວນລົດບັນທຸກສິນຄ້າ ລົດໂດຍສານ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 70 ກມ/ຊົ່ວໂມງ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ໃນບາງຈຸດທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ໃກ້ເຂດຊຸມຊົນ ແມ່ນສາມາດ ກໍານົດຄວາມໄວຈໍາກັດ ເຊິ່ງຕ້ອງມີປ້າຍບອກຊັດເຈນ ແລະ ຜູ່ຂັບຂີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ

ບັນຫາທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂທີ່ສຸດ ໃນເຂດທາງ 450 ປີ ແມ່ນ: 1. ລົດຂີ່ສວານເລນ, ໂດຍສະເພາະ ລົດແກ່ດິນ ທີ່ຍັງເມີນເສີຍ ຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ. 2. ການຕິດຕັ້ງປ້າຍຈາລະຈອນ, 3. ຄວາມສະຫວ່າງ ໃນຍາມຄໍ່າຄືນ ເພາະເປັນທາງກວ້າງ ໄຟບໍ່ແຈ້ງພຽງພໍ. ແລະ 4. ລະບົບໄຟແດງ ທີ່ເປເພ ໃນບາງຈຸດທາງແຍກ ຄວນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ.

ກົດອ່ານເພີ່ມເຕີມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈາລະຈອນທາງບົກ ປີ 2012

ຂ່າວທົ່ວໄປ