ໂສມໜ້າ ຫົວກະທິຂອງປະເທດລາວ ນັກຮຽນເກັ່ງ ຂັ້ນ ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7

ໂສມໜ້າ ຫົວກະທິຂອງປະເທດລາວ ນັກຮຽນເກັ່ງ ຂັ້ນ ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7

ພິທີສະຫຼຸບຜົນການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຂັ້ນ ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7 ລະດັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2021-2022 ຄັ້ງວັນທີ 21 ເມສາ 2022 ທີ່ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ວຽງຈັນ ປາກົດວ່ານັກຮຽນເກັ່ງແຕ່ລະວິຊາມີດັ່ງນີ້: (ຄລິບເຕັມ)

-ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ ຊັ້ນ ປ.5

-ວິຊາພາສາລາວ ຊັ້ນ ປ.5

-ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ປ.5

#ຊັ້ນມັດທະຍົມ

-ວິຊາເຄມີສາດ ຊັ້ນ ມ. 4

-ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ. 4

-ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ. 4

-ວິຊາຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ. 4

#ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາເຄມີສາດ ຊັ້ນ ມ.7

ຂ່າວທົ່ວໄປ