RIP ມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຽວຂ້ອງ ລົງໄປສັນລະສູດຊາກສົບ

RIP ມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຽວຂ້ອງ ລົງໄປສັນລະສູດຊາກສົບ

RIPມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຽວຂ້ອງລົງໄປສັນລະສູດຊາກສົບເພາະຫວ່າຕາມສະພາບການເສຍຊີວິດແມ່ນຖືກຂົ ມຂື ນ ແລະຂ້ າຕ ະກຳ.

ເຫດການນີ້ເກີດຢູ່ບ້ານດອນຊາ ເມືອງທາແຕ່ງ ເຊກອງ ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນຊື ນາງຕູງໂກດ ອາຍຸ 17 ປີ ເປັນລູກຂອງທ້າວສັກ ແລະນາງແສງເພັັດສະຖານທີເກີດເຫດຢູ່ໝາກແໜງ ຫາງຈາກບ້ານປະມານ 10ປາຍກິໂລເມັດ ທາງຄອບຄົວ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຄວາມຊວຍເຫຼືອນຳເຈົ້າໜ້າທີຕຳຫຼວດເມືອງ ແລະແຂວງຈົງຊ່ວຍກັນລົງໄປກວດກາສັນລະສູດຊາກສົບ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນລັກຖານນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາລົງໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍດ້ວຍເທິດ

ຂ່າວທົ່ວໄປ