ບໍ່ຕ້ອງລໍໃຫ້ມີທຸກຢ່າງພ້ອມ ຄ່ອຍໆເກັບອອມໄປນຳກັນ

ບໍ່ຕ້ອງລໍໃຫ້ມີທຸກຢ່າງພ້ອມ ຄ່ອຍໆເກັບອອມໄປນຳກັນ

ຈາກໂພສ Lamphoun&Mimee ໂພສ ບໍ່ສຳຄັນດອກ ຕອນລວຍ ໃຜຢູ່ກັບເຮົາ

ແຕ່ສຳຄັນຄື ຕອນທຸກ ໃຜຢູ່ກັບເຈົ້າ

ບໍ່ຕ້ອງລໍໃຫ້ທຸກຢ່າງພ້ອມ ພຽງຄ່ອຍໆເກັບອອມໄປນຳກັນກໍມີຄວາມສຸກແລ້ວ

-ຈາກ: Lamphoun&Mimee

ຂ່າວບັນເທີງ