ຄົນຈີນ ບໍ່ໄວ້ໃຈໝໍລາວ ບໍ່ໄວ້ໃຈຄົນລາວ (ມີຄລິບ)

ຄົນຈີນ ບໍ່ໄວ້ໃຈໝໍລາວ ບໍ່ໄວ້ໃຈຄົນລາວ (ມີຄລິບ)

17/05/2021 ບໍ່ໄວ້ໃຈໝໍລາວ ບໍ່ໄວ້ໃຈຄົນລາວ

ແລ້ວມາໂຮງໝໍລາວເຮັດຫຍັງຖ້າສິຢ້ານປານນັ້ນ ແຖມຜ້າປິດປາກກະບໍ່ໃສ່ ….

ມີິຄິຼບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ