ແມ່ເຖົ້າໝົດຫົນທາງ ລູກໃຊ້ເງິນຊື້ຈ້າງໃຫ້ສານຕັດສິນແບບບໍ່ຢຸດຕິທຳ ແຊຣ໌ໄປຫຼາຍຊ່ວຍແມ່ເຖົ້າແດ່

ແມ່ເຖົ້າໝົດຫົນທາງ ລູກໃຊ້ເງິນຊື້ຈ້າງໃຫ້ສານຕັດສິນແບບບໍ່ຢຸດຕິທຳ ແຊຣ໌ໄປຫຼາຍຊ່ວຍແມ່ເຖົ້າແດ່

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມຊ່ວຍແຊຄຣີບນິ້ໃຫ້ໄປຮອດພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ ເພື່ອແມ່ເຖົ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ.

ເລື່ອງ: ຂໍຄວາມເປັນທຳໃຫ້ແມ່ເຖົ້າໃນການຕັດສິນຄະດີມູນມໍລະດົກຂອງສານໃນແຕ່ລະຂັນບໍ່ມີຄວາມເປັນກາງ ແລະຢຸດຕິທໍາ ທັ້ງທີ່ທີ່ມາຂອງດິນແມ່ເຖົ້າໄດ້ມາດ້ວຍຄວາມຊອບທຳ ແຕ່ລູກສາວທັງສອງຄົນຊື່ນາງອ່ອນແກ້ວ ຊູວົງສາ ແລະ ນາງ ແສງຄຳ ສະເລເມັນໃຊ້ກົນອຸບາຍແອບອ້າງເປັນເຈົ້າມູນໂດຍແມ່ເຖົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະບໍ່ຍ້ອມແບ່ງປັນໃຫ້ແມ່ເຖົ້າ ສຸດທ້າຍແມ່ເຖົ້າກະບໍ່ເຫຼືອຫຍັງ.

ແມ່ເຖົ້າຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ ແລະບັນດາເພສຕ່າງໆ ຈົ່ງຊ່ວຍແຊຄຣີບນິ້ໃຫ້ໄປຮອດພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ແມ່ເຖົ້າ ເພາະປັດຈຸບັນແມ່ເຖົ້າບໍ່ມີທາງອອກ ແລະບໍ່ມີເງິນ ສະນັ້ນຈິງໄດ້ເຮັດຄຣີບນີ້ຂື້້ນມາ.

ແມ່ເຖົ້າຈະຂໍສູ້ກັບລູກທັງສອງຈົນສຸດຄວາມສາມາດຕາບໃດທີ່ບັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳຈາກສານ.ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆສຳລັບທຸກຄົນທີ່ແຊຄຣີບນິິ້ ແລະທຸກຄຳແນະນຳແມ່ເຖົ້າຂໍອະນຸຍາດແທ໋ກແດ່ເດີ່.

ຄລິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ