ນ້ຳຕາໄຫຼ ລົງໂທລະສັບ ກັບມາແຕ່ໄທແມ່ສິ້ນໃຈກ່ອນ

ນ້ຳຕາໄຫຼ ລົງໂທລະສັບ ກັບມາແຕ່ໄທແມ່ສິ້ນໃຈກ່ອນ

ອິຕົນຫມູ່ກູເດອົດສາກັບບ້ານເພື່ອສິມາເບີ່ງໃຈແມ່. ແຕ່ຄາກັກໂຕບໍ່ທັນໄດ້ເມື່ອບ້ານເບີ່ງໃຈແມ່

ແມ່ພັດຈາກໄປກ່ອນ. ໂອ້ຍໃຈກູສິຂາດນຳຫມູ່ເດ. ສູ້ໆເດີ

ເຫັນແລ້ວນ້ຳຕາສິໄຫລ ນຸ່ມລາວພວມກັບມາແຕ່ໄທ ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະກັກໂຕ ນັ່ງໄຫ້ ອາໄລເຖິງແມ່ ວ່າສິໄປເບິ່ງໃຈແມ່ສຸດທ້າຍໄດ້ແຕ່ເບິ່ງຜ່ານ ໂທລພສັບ

ຄລິບ

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ