ຂ່າວດ່ວນ ຄົນໄທ 7 ຄົນ ເກັບເຫັດຫຼົງປ່າມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກັບໄທແລ້ວ ພ້ອມຖືກປັບໄໝຄົນລະ 2.000.000 ກີບ

ຂ່າວດ່ວນ ຄົນໄທ 7 ຄົນ ເກັບເຫັດຫຼົງປ່າມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກັບໄທແລ້ວ ພ້ອມຖືກປັບໄໝຄົນລະ 2.000.000 ກີບ

ສົ່ງຕົວຊາວບ້ານເກັບເຫັດຄືນປະເທດໄທ!! 21/08/2021 ເຈົ້າໜ້າທີລາວ-ໄທ ຮັບ ມອບ ຄົນໄທ 7 ຄົນ

ທີ່ຫຼົງປ່າເຂົ້າໄປເກັບເຫັດເຖິງຝັ່ງລາວ ໂດຍທັງໝົດຖືກປັບໄຫມເປັນເງິນຄົນລະ 2 ລ້ານກີບ ຫຼືປະມານ 6,950 ບາດ

ທີ່ສຳຄັນບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຄືຂ່າວກ່ອນໜ້າແຕ່ຢ່າງໃດ

ຄລິບຂ່າວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ