Ep3 ສຳພາດເຈົ້າຂອງຮ້ານນ້ຳໝາກກ້ຽງ Queen ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ສິງໂຕໂລງສົບ

Ep3 ສຳພາດເຈົ້າຂອງຮ້ານນ້ຳໝາກກ້ຽງ Queen ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ສິງໂຕໂລງສົບ

Meeyai ບຸກຮ້ານແມ່ຄ້ານໍ້າໝາກກ້ຽງ Queen Part3 End #saveແມ່ຄ້າຂາຍນໍ້າໝາກກ້ຽງ

ຄລິບຕອນສຳພາດເຈົ້າຂອງຮ້ານ

ຕໍ່ແມ່ຄ້າ

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ : ຈາກກໍລະນີໜຸ່ມສິງໂຕ ຂາຍໂລງສົບ ໄດ້ໂພສຄຣິບວ່າ ນ້ຳໝາກກ້ຽງໂຄ້ດແມ່ມັນຫຍັງຕວົະຂາຍໃຫ້ຜູ້ຄົນ ຜ່ານທາງແອັບ ຂຽນໃສນ້ຳ(ອ່ານຕໍ່ກົດ…)

ຫລ້າສຸດຄົນຕໍ່ແຖວເຕັມຮ້ານຈະ. ຕັ້ງໃຈມາອຸດຫນູນເອື້ອຍເພິ່ນແຊບແທ້ເດີ້ຈອກ 10,000ກີບ(ບໍ່ໃສ່ໄຂ່ມຸກ)ສະພັງເມິກຮ່ອມ1(ກຳລັງຄຶກຄື້ນລົດຈອດຍາວຢຽດເລີຍ)

ນ້ຳຫມາກກ້ຽງສົດກລີນ (ທ້າວສິງໂຕລົງສົບຕັ້ງໃຫ້)

ຮ້ານແມ່ຄ້າຂາຍນ້ຳ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານສະພັງເມິກຮ່ອມ1 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ 28037475

ທີ່ມາ :: Meeyai sisomvang

ຫຼາຍຢູ່ ຂາປະຈຳ ແລະ ລູກຄ້າໃໝ່ຕາມກະແສ

ຂ່າວທົ່ວໄປ