ດ່ວນໆ ຈັບຄົນຈີນ 4 ຄົນລັກລອບເຂົ້າລາວ ຜິດກົດໝາຍ

ດ່ວນໆ ຈັບຄົນຈີນ 4 ຄົນລັກລອບເຂົ້າລາວ ຜິດກົດໝາຍ

ວັນທີ່ 13 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ອ້າຍນ້ອງທະຫານຊາຍແດນ122 ໄດ້ສະກັດຈັບຄົນຈີນ

ເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດຫມາຍຢູ່ຊາຍແດນລາວ-ມຽນມາແຕ່ສຸດທ້າຍກະໄປບໍ່ຫຼອດ

ຖືກອ້າຍນ້ອງທະຫານຊາຍແດນ 122 ສະກັດຈັບໄດ້.

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ