ຍິນດີນຳເດີ້… ສ້າງຄອບຄົວນຳກັນແລ້ວ ເຫັນຄວາມສຳຄັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສຳລັບມື້ທີ່ພິເສດ

ຍິນດີນຳເດີ້… ສ້າງຄອບຄົວນຳກັນແລ້ວ ເຫັນຄວາມສຳຄັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສຳລັບມື້ທີ່ພິເສດ

ດີໃຈນຳເດີ້… ສ້າງຄອບຄົວນຳກັນແລ້ວ ເຫັນຄວາມສຳຄັນເຊິ່ງກັນແລະກັນສຳລັບມື້ທີ່ພິເສດ

ໃຜກາຢາກເປັນຄົນພິເສດໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນທີ່ເຂົາຮັກ ( ຮັກສາຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ດ້ວຍ ຄວາມຮັກ )

ຄອບຄົບທີ່ມີຄວາມສຸກຂໍໃຫ້ຮັກກັນຈົນແກ່ເຖົ້າເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ທຸກຄົນຄວນຮັກເມຍໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຢູ່ນໍາເຮົາແລ້ວມີຄວາມສຸກ

ຂ່າວທົ່ວໄປ