ແມ່ຕິດ ໂຄວິດ ລູກຍັງກິນນົມ ມີຢາແບບໃດ່ແດຄວນກິນແນະນຳແດ່

ແມ່ຕິດ ໂຄວິດ ລູກຍັງກິນນົມ ມີຢາແບບໃດ່ແດຄວນກິນແນະນຳແດ່

ສາບາຍດີແມ່ໆທຸກຄົນຂໍຖາມຄືແມ່ກວດແລ້ວຂື້ນສອງຂີດ.

ອາການໄອ.ບໍມີໆແຕໂຕຮ້ອນປວດຂາກົນທາງລັງເຈັບຫົວ.ລູກກະບໍໃດ້ຍ້າຍອອກຢຸນຳແມ່ນີ້ແລະ ແມ່ໂຄດທໍລະມານເລີຍ.

ຕອນນີ້ວ່າສີປິນປົວຢູເຮືອນເອົາ.ມີຢາແບບໃດ່ແດຄວນກິນລູກຍັງກິນນົມຂ້ອຍ

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ