ແບກແຟນກັບເຮືອນ ແຟນແບບນີ້ຫາໄດ້ຢູ່ໃສ ແນວໃຈມັນຮັກເຖິງເມົາສ່ຳໃດກໍ່ຮັກ

ແບກແຟນກັບເຮືອນ ແຟນແບບນີ້ຫາໄດ້ຢູ່ໃສ ແນວໃຈມັນຮັກເຖິງເມົາສ່ຳໃດກໍ່ຮັກ

ເຫັນພາບທີ່ສະທ້ອນໃນຫຼາຍຮ້ອຍຄວາມຄິດ ພັນລະຍາທີ່ດີ ພາຜົວກັບເຮືອນ

ເບິ່ງສະພາບຜົວແລ້ວ ເພິ່ນເມົາ ກິນສຸລາຫຼາຍກັບເຮືອນບໍ່ໄດ້

ເມຍໄດ້ມານໍາ ມາພາເມືອ

ຄວາມຮັກ ຮັບໄດ້ທຸກຢ່າງ

ຈາກ: ຄໍາຄົມຄົນເມົາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ