ຊາຍແຕ່ງຊາຍ ຄວາມຮັກໄຮ້ພົມແດນ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທັງສອງ ຂໍໃຫ້ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ ລູກເຕັມບ້ານຫຼານເຕັມເມືອງ

ຊາຍແຕ່ງຊາຍ ຄວາມຮັກໄຮ້ພົມແດນ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທັງສອງ ຂໍໃຫ້ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ ລູກເຕັມບ້ານຫຼານເຕັມເມືອງ

ເວົ້າເລື່ອງຄວາມຮັກບໍ່ມີໃຜສາມາດບັງຄັບກັນໄດ້ແມ່ນບໍ? ວ່າຍິງຕ້ອງຮັກກັບຊາຍເທົ່ານັ້ນ ຫຼື

ຊາຍຕ້ອງຮັກກັບຍິງເທົ່າ ແລະ ສັງຄົມປັດຈຸບັນແມ່ນເປີດກວ້າງເລື່ອງຮັກຂ້າມເພດ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍິງແຕ່ງງານກັບຍິງ ຫຼື ຊາຍແຕ່ງງານກັບຊາຍກໍມີໃຫ້ເຫັນຫຼາຍ ເພາະຄວາມຮັກມັນຂຶ້ນກັບຄົນສອງຄົນ ຢູ່ນຳກັນແລ້ວສະບາຍໃຈຫຼາຍກວ່າ.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທັງສອງຂໍໃຫ້ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປເດີ້.

ທີ່ມາ :

ຂ່າວບັນເທີງ