ຈີນ ບໍ່ຈ່າຍເງີນຄ່າແຮງໃຫ້ ອ້າຍນ້ອງລາວ

ຈີນ ບໍ່ຈ່າຍເງີນຄ່າແຮງໃຫ້ ອ້າຍນ້ອງລາວ

ບັນຫາອ້າຍນ້ອງຈີນ ບໍ່ຈ່າຍເງີນຄ່າແຮງໃຫ້ອ້າຍນ້ອງລາວເກີດຂື້ນອີກແລ້ວ

ຍ້ອນຫຍັງນໍຈ້າງແລ້ວບໍ່ຈ່າຍເງີນ ເຫັນເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນຕະຫລອດເລີຍ

#ຈ່າຍເງີນໃຫ້ອ້າຍນ້ອງລາວເຮົາແດ່ຫົວຫນ້າ

ຄຼິບ :

ທີ່ມາ :

ຄຼິບ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ