9 ຂໍ້ດີ ຂອງການມີແຟນແກ່ກວ່າ

9 ຂໍ້ດີ ຂອງການມີແຟນແກ່ກວ່າ

1. ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຖືວ່າເປັນອັນດັບແລກທີ່ໄດ້ມາຈາກຄົນທີ່ມີປະສົບການມາກ່ອນ ແຕ່ຄຳວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າເທົ່ານັ້ນ ຍັງລວມເຖີງການມີເຫດຜົນຫຼາຍກວ່າມີປະສົບການ (ທຸກເລື່ອງ) ຄືຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ : “ອາບນ້ຳຮ້ອນມາກ່ອນ” ແລ້ວຮູ້ກາລະເທສະ,ການວາງຕົວໃນສັງຄົມບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງອີກຝ່າຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກຈາກນີຍັງສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳໃຫ້ອີກຝ່າຍເວລາມີປັນຫາ ເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ດີ ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ສາມາດຕັດສິນໃຈຫຍັງໄດ້ໄວ ແລະ ສະຫຼາດ (ແຕ່ກໍ່ມີບາງຄົນອາດຄິດວ່າແກ່ແຕ່ຕົວ ຫຼື ບໍ່ ?)

2. ມີທຸກຢ່າງພ້ອມ ຄວາມພ້ອມຂອງອີກຢ່າງຂອງຝ່າຍເດັກກວ່າ ຄື ຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າມີຄວາມພ້ອມທີ່ສາມາດດູແລຮັກສາ ແລະ ສາມາດແຕ່ງງານເປັນເລື່ອງຈິງຈັງໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວ ແຕ່ໃນມຸມມອງຂອງຄົນທີ່ແກ່ກວ່າຄືການທີ່ຈະສາມາດດູແລຕົວເອງໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສ ທັງໜ້າທີ່ ແລະ ການເງີນ ແຕ່ການທີ່ຈະຫາຄົນທີ່ພ້ອມໄປທຸກຢ່າງນັ້ນມັນຫາຍາກຖ້າພົບເຫັນແລ້ວຄືຈັ່ງກັບຖືກເລກຊຸດໃຫຍ່ໄປເລີຍ

3. ມີຄວາມອົດທົນ ຖ້າເປັນຄົນທີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເປັນລຸ້ນດຽວກັນເວລາຜິດກັນມັນອາດເປັນເລື່ອງລາວໃຫຍ່ ແຕ່ຄົນທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າອາດເບີ່ງເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນບໍ່ເອົາອາລົມມາຕັດສິນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໄດ້

4. ຜູ້ໃຫຍ່ມັກສົງສານ,ເອົາໃຈ,ເຮັດຫຍັງກະບໍ່ຜິດ ຄຳຕອບນີ້ໄດ້ມາຈາກປະສົບການຕົວຈິງຄົນສ່ວນຫຼາຍ ສັງຄົມທຸກມື້ນີ້ສັ່ງສອນໃຫ້ຜູ້ນ້ອຍເຄົາລົບຜູ້ໃຫຍ່ກໍ່ຖືກແລ້ວເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ສົງສານເດັກເຊັ່ນກັນ ແຕ່ອີກກໍລະນີການຄົບກັນເປັນແຟນຜູ້ໃຫຍ່ຈະຍອມເສຍປຽບເສຍສະຫຼະຢູ່ສະເໝີ

5. ເຄົາລົບໃນການເປັນສ່ວນຕົວ ເພາະຝ່າຍທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າເຄີຍຜ່ານຊ່ວງໄລຍະທີ່ເປັນໄວລຸ້ນມາແລ້ວເລີຍເຮັດໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລື່ອງຂອງການເຄົາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງອີກຝ່າຍ ສາມາດຕັດບັນຫາເລື່ອງຂອງການງໍແງ ເອົາແຕ່ໃຈອອກໄປໄດ້ ລວມເຖີງບໍ່ຮຽກຮ້ອງຫຍັງຫຼາຍຈາກອີກຝ່າຍ

6. ມີຄວາມສັດທາ ແລະ ເຄົາລົບນັບຖື ນອກຈາກວ່າອາຍຸຫຼາຍແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເກັງໃຈແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍມີຄວາມເຄົາລົບ ຄົນລຸ້ນດຽວກັນຍ້ອນສັງຄົມມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວກັບຜູ້ໃຫຍ່ ມັນຈຶ່ງບັງຄັບໄປໃນຕົວມັນເອງເລີຍ ເວລາຜິດຖຽງກັນຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍຟັງຄວາມແລະ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ບໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍປານໃດ

7. ເອົາໃຈເກັ່ງ ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າຄວນເຮັດແບບໃດໃຫ້ອີກຝ່າຍມີຄວາມພໍໃຈ

8. ໄລຍະເວລາຄວາມສຳພັນໜ້າຈະຍາວນານກວ່າ ຈາກຂໍ້ດີທີ່ມີມາທັງໝົດ ແລະ ອາຍຸທີ່ຫຼາຍກວ່າກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັັນໄປໄດ້ວ່າຄວາມຮັກຈະມີຄວາມຍາວນານໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄົບລຸ້ນດຽວກັນ ຫຼື ລຸ້ນອາຍຸທີນ້ອຍກວ່າ

9. ຖ້າເອົາມໍລະດົກ ສຸດທ້າຍກໍ່ເປັນເລື່ອງຕະລົກແດ່ ແຕ່ກໍ່ມີໃຫ້ເຫັນໃນຊິວິດຕົວຈິງ ທີ່ມີບາງຄູ່ແຕ່ງງານກັນເພາະເງີນ ຖ້າອີກຝ່າຍມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າຫຼາຍ ເລື່ອງຂອງການຮັບມູນມໍລະດົກກໍ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ