ແຊຣ໌ເຕື່ອນ.! ນໍ້າດື່ມຕຸກ 10.000ກີບ ວ່າຈັ່ງໃດ ພີ່ນ້ອງອັດຕະປື ຝາກໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າກວດສອບດ່ວນໆໆໆ

ແຊຣ໌ເຕື່ອນ.! ນໍ້າດື່ມຕຸກ 10.000ກີບ ວ່າຈັ່ງໃດ ພີ່ນ້ອງອັດຕະປື ຝາກໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າກວດສອບດ່ວນໆໆໆ

ຮ້ານຢູ່ສວນກ້ວຍໜອງຫີ່ນໄກ້ໆບ້ານສາຍດອນໂຂງ ເມືອງສະໜາມໄຊແຂວງອັດຕະປືເດີ.

ຢາກບອກວ່າເຈົ້າຮ້ານຂ່າຍນ້ຳດື່ມຕຸກ 1 ສິບພັນກີບ.ທຸກໆທ່ານຄິດວ່າເໝາະສົມບໍ່

ຢາກໃຫ້ພະນັກງານມາກວດສອບເບິ່ງ.ກຳມະກອນສວນກ້ອຍບໍ່ໄວລາຄ່າແພງເກີນກຳນົດ

Cr :

ຂ່າວທົ່ວໄປ