ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ ດ່ວນ ເງິນເດືອນ 2.500.000-3.000.000 ກີບ

ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ ດ່ວນ ເງິນເດືອນ 2.500.000-3.000.000 ກີບ

ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ ດ່ວນ ເງິນເດືອນ 2.500.000-3.000.000 ກີບ,

ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ ດ່ວນ ເງິນເດືອນ 2.500.000-3.000.000 ກີບ,

ເຮືອນສອງຊັ້ນ ຢູ້ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ, ຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດນຳດົນໆ, ຕ້ອງເປັນຄົນຊື່ສັດ, ແລະ ອົດທົນ ເພາະວຽກຫລາຍ

ໃຜສົນໃຈແທ້ໆ ຝາກເບີໄວ້ ເລີ່ມວຽກມື້ອື່ນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ