ສາວຕໍາຫຼວດ ບຸກຄົນອັນຕະລາຍ ໃຊ້ໜ້າທີ່ການງານມາຕົ້ມປະຊາຊົນ

ສາວຕໍາຫຼວດ ບຸກຄົນອັນຕະລາຍ ໃຊ້ໜ້າທີ່ການງານມາຕົ້ມປະຊາຊົນ

ຊ່ວຍແຊຣ໌ໄປໃຫ້ລາວເຫັນແດ່ ຄົນແບບນີ້ ບໍ່ຄວນມີທີ່ຢືນໃນສັງຄົມ ເປັນຮອດຕໍາຫລວດ ແຕ່ກັບໃຊ້ຫນ້າທີ່ການງານມາຕົ້ມປະຊາຊົນ

ຫນ້າຕາກະດີ ອາຍຸກະຍັງນ້ອຍ ແຕ່ເປັນຫນີ້ແລ້ວບໍຍອມໃຊ້ ເອົາເງີນໄປລະບໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເດືອດຮ້ອນຍ້ອນໂຕເອງ

ແຊັດຫາບໍຕອບ ໂທຫາບໍຮັບ ບໍມີຄໍາເວົ້າໃດໆ ມັນກະໂພດ ແມ່ນຈິດໃຈເຮັດດ້ວຍຫຍັງ ໃຜຮູ້ຈັກລາວ ຫລືມີເບາະແສລາວ ຊ່ວຍບອກຂ້ອຍເອົາບຸນແດ່ ຊິສົມມະນາຄຸນຢ່າງຍິ່ງ

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ