ຢາລາວຢາປົວພະຍາດໂຄວິດ ເບີ່ງວິທີການນຳໃຊ້ໄວ້

ຢາລາວຢາປົວພະຍາດໂຄວິດ ເບີ່ງວິທີການນຳໃຊ້ໄວ້

ລາວຜະລິດ ແລະນຳໃຊ້ຢາປົວພະຍາດໂຄວິດ

ຂ່າວດີ-ຂ່າວດ່ວນ ແລະເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີກໍ່ຄືເປັນຄວາມຫວັງ ແລະຄວາມຄອງຄອຍຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດທີ່ຈະໄດ້ກັບຄືນມາສູ່ການ ດຳລົງວິຖີຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ຊຶ່ງໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 2 ປີ (2019-2021) ຜ່ານມາທົ່ວທັງໂລກ

ລວມທັງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເກີດມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຮ້າຍແຮງຊຶ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະທຳລາຍລະບົບເສດຖະກິດ, ຊີວິດ ແລະຊັບສິນຂອງຊາດ, ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ;

ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານແລະປະຊົນລາວລວມທັງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະໃຫ້ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມໃຈກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຫຼາຍດ້ານໃນການສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ ແລະຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຄ່ອຍໆຮັບການແກ້ໄຂ ແລະຢັບຢັ້ງດ້ວຍດີເລື້ອຍມາ

ໂດຍທັງໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ລວມທັງການປິດປະເທດ, ປິດແຂວງ, ເມືອງ ແລະບ້ານແດງ; ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດ້ານການແພດ “ໃສ່ ແມັສ໌, ຢູ່ຫ່າງ ແລະລ້າງມື…”; ເລັ່ງລັດ ສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ.

ຫຼ້າສຸດໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2021; ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນໃນການຜະລິດຢາເພື່ອປິ່ນປົວໂດຍໄດ້ນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດໃນການຜະລິດຢາເມັດ ເພື່ອນຳໃຊ້ ແລະປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງ

ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຜະລິດຢາປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະນຳເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2021 ແລະຈະໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້ 12.2023 ໂດຍຕົວຢາດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຮັບສຶກສາໃນເດືອນພະຈິກ 2021

ໂດຍນຳໃຊ້ຢາສູດໃໝ່ເພື່ອຜະລິດຢາ ໂມລນູ ປີຣາເວີຣ (molnupiravir) ທີ່ມີຊື່ວ່າ: ໂມລາໂກເວຍ (Molacovir) ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 100 ກວ່າ ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດຜະລິດໂດຍນຳເຂົ້າເຄມີຈາກຕ່າງປະທດໃນຮູບແບບ ເມັດ 200 mg (ແຄັບຊູນ).

ການຜະລິດຢາ ໂມລນູປີຣາເວີຣ໌ ໃນລາວ ແລະໂຄງການທົດລອງຈະຖືກທົບທວນໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກຊຶ່ງ ຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງໂມລນູປີຣາເວີຣ ສາມາດກິນໃນຮູບແບບເມັດແທນທີ່ຈະຕ້ອງສັກຢາເຫຼົ່ານັ້ນໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງພະຍາດສາມາດໃຫ້ຢາປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລະຜູ້ໜຶ່ງກິນຢາດັ່ງກ່າວ

ຈຳນວນ 40 ເມັດ ຫຼື 01 ກັບ ຫຼື 01 ກ່ອງ ໂດຍຕົວຢານີ້ມີຄຸນສົມບັດປິ່ນປົວຄົນ ເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ ສະແດງອາການແຕ່ຂັ້ນເລັກນ້ອຍຫາປານກາງ; ວິທີການນຳໃຊ້ຢານີ້ແມ່ນພາຍຫຼັງທີ່ກວດພົບເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລ້ວຕ້ອງກິນຢານີ້ທັນທີ,

ຜູ້ໃຫຍ່ກິນເທື່ອລະ 4 ເມັດ ແລະ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ທີ່ມີໄລຍະຫ່າງກັນ 12 ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາປິ່ນປົວ ຫຼື ກິນພາຍໃນໄລຍະ 05 ມື້; ສຳລັບກິນຢານີ້ ອາດຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງເປັນຕົ້ນ: ຖອກທ້ອງ, ປວດຮາກ, ວິນຫົວ, ເຈັບຫົວ, ຮາກ ແລະມີຜື່ນຂຶ້ນ ຕາມຜີວໜັງ; ຫ້າມໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ແພ້ຕໍ່ຢານີ້, ຄວນປຶກສາກັບທ່ານໝໍກ່ອນໃຊ້ຢາ, ຫ້າມໃຊ້ກັບຜູ້ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ.

ສຳລັບຕົວຢາສູດໃໝ່ນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງງານຜະລິດຢາຂອງລັດ 3 rd ເພື່ອປິ່ນ ປົວພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ Emory ໃນສະຫະລັດອະເມຣິກາ ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງ ການອາຫານ ແລະຢາຂອງສະຫະລັດ ອະເມຣິກາ (FDA) ໂດຍຄົນເຈັບໄດ້ມີຄວາມຫວັງໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍທີ່ສູງຈາກໄວຣັສນີ້.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທ່ານໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດຢາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ (31.12.2021) ວ່າ: ໂຮງງານຜະລິດຢາ ເລກ 3 ເປັນລັດວິສາຫະກິດຂອງລັດໄດ້ເລີ່ມຜະລິດຢາສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ ແລະສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2021

ໂດຍມີການຜະລິດພຽງພໍຕໍ່ການປິ່ນປົວຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະມານ 1.000 ຄົນ ຫຼື ເທົ່າ 1.000 ກັບ; ປະຈຸບັນໂຮງງານໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດນຳໄປປິ່ນປົວໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອນີ້ ຈໍານວນ 1.000 ຄົນ;

ລາຄາຂາຍຢູ່ໂຮງງານ 400.000 ກີບ ຕໍ່ 01 ກັບ ແລະສ່ວນ 500 ກັບ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ ຮ້ານຂາຍຢາໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະຕ່າງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ; ຫາກທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບຝ່າຍຂາຍໂດຍກົງ ຕາມເບີ 020 55527499 ຫຼື 020 22466889.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຈາກອົງການອາຫານ ແລະຢາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເວົ້າວ່າ: ໃນປີ 2021, ພວກເຮົາໄດ້ສຶກ ສາສູດ molnupiravir ຊຶ່ງມີປະສິດທິພາບດີຫຼາຍກ່ວາຢາໂຄວິດປະເພດອື່ນໆ ໃນການພັດທະນາເພື່ອໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະການປະຕິບັດຕາມ ຄຳແນະນຳຂອງແພດ: “ໃສ່ແມັສ໌, ຢູ່ຫ່າງ ແລະລ້າງມື”

ປະຈຸບັນ, ກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ໂຮງງານຜະ ລິດຢາ ເລກ 3 ຂອງລັດເປັນຜູ້ຜະລິດ molnupiravir ຫຼື molacovir ໂດຍ ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ກິນ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດ-19; Molnupiravir ຖືກພັດທະນາເປັນການປິ່ນປົວໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Emory ໃນສະຫະລັດອະເມຣິກາ; ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Miami ກໍ່ໄດ້ຊື້, ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Merck & Co ເພື່ອພັດທະນາຢານີ້ຕື່ມອີກ.

ຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ຮູບພາບ: ໜັງສຶພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂ່າວທົ່ວໄປ