ເຮືອນ 700 ຫລັງ ທີ່ສ້າງໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພເຂື່ອນແຕກທີ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ຄາດຈະສໍາເລັດໃນທ້າຍປີນີ້

ເຮືອນ 700 ຫລັງ ທີ່ສ້າງໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພເຂື່ອນແຕກທີ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ຄາດຈະສໍາເລັດໃນທ້າຍປີນີ້

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນຈໍານວນ 700 ຫລັງ ຢູ່ບ້ານດົງບາກໃໝ່ຫີນຄໍາ, ບ້ານຫີນລາດ, ບ້ານດອນບົກໃໝ່ແສງຈັນ ແລະ ບ້ານສະໝອງໃໝ່ປີນດົງ, ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຊວງອັດຕະປື ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ສັນເຂື່ອນ D ຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນໄລຍະເດືອນກໍລະກົດ 2018-ພຶດສະພາ 2021 ມູນຄ່າ 24.500.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເປັນແຫລ່ງທຶນຈາກຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ SK&PNPC, ປັດຈຸບັນ ສຳເລັດແລ້ວ 61,18% ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ໃນທ້າຍປີ 2021.

ທ່ານ ບຸນເສີດ ເສດທິລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື, ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຟື້ນຟູໄພພິບັດ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ຕໍ່ກອງປະ ຊຸມ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກຟື້ນຟູ ເມືອງສະໜາມໄຊ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແຂວງອັດຕະປື ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໂດຍທ່ານລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນດັ່ງກ່າວ, ປະກອບມີເຮືອນວິນລາ 80 ຫລັງ, ເຮືອນກໍ່ 2 ຊັ້ນ 4 ຫລັງ, ເຮືອນເຄິ່ງກໍ່ເຄິ່ງໄມ້ 278 ຫລັງ ແລະ ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ 338 ຫລັງ, ໂດຍການກໍ່ສ້າງໄດ້ເລີ່ມລົງມືມາແຕ່ 2 ມິຖຸນາ 2020 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດລົງມືກໍ່ສ້າງໄດ້ 505 ຫລັງ (ເຮືອນວິນລາ 62 ຫລັງ, ເຮືອນກໍ່ 2 ຊັ້ນ 3 ຫລັງ, ເຮືອນເຄິ່ງໄມ້ເຄິ່ງກໍ່ 236 ຫລັງ, ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ 204 ຫລັງ), ສໍາເລັດ ແລະ ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ທັງໝົດ 182 ຫລັງ (ເປັນປະເພດເຮືອນເຄິ່ງກໍ່ເຄິ່ງໄມ້ 71 ຫລັງ, ເຮືອນວິນລາ 27 ຫລັງ ແລະ ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ 84 ຫລັງ).

ຍັງບໍ່ທັນລົງມືກໍ່ສ້າງຈຳນວນ 195 ຫລັງ (ເຮືອນປະເພດວິນລາ 8 ຫລັງ, ເຮືອນກໍ່ 2 ຊັ້ນ 1 ຫລັງ, ເຮືອນເຄິ່ງກໍ່ເຄິ່ງໄມ້ເຄິ່ງກໍ່ 44 ຫລັງ, ເຮືອນມີກ້ອງລ່າງ 142 ຫລັງ). ທຽບໃສ່ແຜນລວມ 700 ຫລັງແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 61,18% ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ໃນທ້າຍປີ 2021.

ຂໍ້ມູນແຈ້ງຕື່ມວ່າ: ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກຖາວອນ ໂດຍແມ່ນ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານໄທ ຈໍານວນ 45 ຫລັງ.
ໃນນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກຖາວອນໄລຍະ 1 ຈຳນວນ 36 ຫລັງ ສໍາເລັດ 100% ແລະ ກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກຖາວອນໄລຍະ 2 ຈໍານວນ 9 ຫລັງ ແມ່ນສໍາເລັດ 100% ແລະ ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວ.

ສ່ວນທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໂຄງ ການ UNHABITAT ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຮືອນຈໍານວນ 66 ຫລັງ ກໍສໍາເລັດ 100% ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນກັນ.

ທີ່ມາ : ມະນີທອນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ