ຊົມເຊີຍ​ ວັກຊີນ 30.000ໂດສ ຈາກຣັດເຊຍ ຮອດສະໜາມບິນວັດໄຕ ແລ້ວ

ຊົມເຊີຍ​ ວັກຊີນ 30.000ໂດສ ຈາກຣັດເຊຍ ຮອດສະໜາມບິນວັດໄຕ ແລ້ວ

ຕ້ອນຮັບ ວັ ກ ຊີ ນ Sputnik Light 30,000 ໂດສ !!! ຈາກ ສະຫະພັນຣັດເຊຍ

ແອໂຣລາວ | AeroLaos ໄດ້ຮັບກຽດຈາກກົມການບິນພົນລະເຮືອນສປປລາວ #ແຈ້ງຂ່າວດີ ໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບວ່າ ລັດຖະບານສະຫະພັນຣັດເຊຍ ແຈ້ງຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜອງຢາວັກຊີນ

ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 SPUTNIK LIGHT ຈໍານວນ 30,000ໂດສ (ແບບໃຊ້ສັກພຽງ1ໂດສ) ພ້ອມອຸປະກອນທາງການແພດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,21 ກັນຍາ 2021

ຂໍ້ມູນ:ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ພາບຂ່າວ: ແອໂຣລາວ | AEROLAOS ຂໍສະຫງວນຂໍ້ມູນ ຜູ່ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ຕ້ອງຂຽນເນື້ອໃນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຫ້າມແຈ້ງຂ່າວເກີນຈິງ

ຂ່າວທົ່ວໄປ