ສຸດຍອດເລີຍ ສາວມົ້ງຄົນງາມ ສາມາດຍາດໄດ້ທີ 2 ຈາກການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິປິກ Gymnastics 2021

ສຸດຍອດເລີຍ ສາວມົ້ງຄົນງາມ ສາມາດຍາດໄດ້ທີ 2 ຈາກການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິປິກ Gymnastics 2021

ສຸນີສາລີ ແມ່ນຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ຊັນຊາດອາເມລີກາ

ປະຈຸບັນ ສຸນີສາລີ ມີອາຍຸ 17ປີແລະ ອາໄສຢູ່ລັດກາລີໂຟເນຍ ປະເທດອາເມລີກາ

ຊື່ເອີ້ນຫຍໍ້ຂອງ ສຸນິສາລີ ແມ່ນ ສຸນິລີ(Suni Lee)

ຄລິບ

ສຸນິລີເປັນສາວມົ້ງທີ່ມັກກິລາ Gymnastics ແລະສາມາດຍາດໄດ້ທີ 2 ຈາກການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິປິກ Gymnastics ທີ່ ສ.ອາເມລີກາ ປີ 2021

-ເກັ່ງຫຼາຍ

ຂ່າວທົ່ວໄປ