ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈັບໂຈນສະຕິບໍ່ດີ (ຄົນບ້າ) ງັດຫອ້ງແຖວໄດ້ຢູ່ ສົມສະຫງ່າ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈັບໂຈນສະຕິບໍ່ດີ (ຄົນບ້າ) ງັດຫອ້ງແຖວໄດ້ຢູ່ ສົມສະຫງ່າ

ຈັບໂຈນງັດຫອ້ງແຖວຢູ່ສົມສະຫງ່າ ວັນທີ 28/4/2021

ຊົມເຊິຍນຳເຈົ້າຫນາ້ທິ່ເດິ້ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາ ລາວເປັນຄົນບໍ່ເຕັມ(ຄົນບ້າ)ເດີ້ ລາວອອກຈາກບ້ານແຕ່ ວັນທີ່ 21/04/2021 ໄດ້ມີພີ່ນ້ອງແຈ້ງໄວ້ ແລະ ປະກາດຕາມຫາຢູ່ ເບີໂທຕິຕໍ່ພີ່ນ້ອງ 97194900

ຂ່າວທົ່ວໄປ