ຮອງເຈົ້າເມືອງຄົນຊົນເຜົ່າ ຖືສາສະໜາຜີ ຄວາມຈິງຢູ່ໃນໃຈພວກເຈົ້າຮູ້ດີ ລວມນາຍບ້ານໜ້າເລືອດໂກຍກິນດິນວັດ ມາເບິ່ງຄວາມເນົ່າຂອງເລື່ອງນີ້ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເອງ ທຸກຄົນຮູ້ ໄທບ້ານຮູ້ ຄົນຕາບອດຮູ້ ໝາຢູ່ວັດກໍຍັງຮູ້ອີກ.

ຮອງເຈົ້າເມືອງຄົນຊົນເຜົ່າ ຖືສາສະໜາຜີ ຄວາມຈິງຢູ່ໃນໃຈພວກເຈົ້າຮູ້ດີ ລວມນາຍບ້ານໜ້າເລືອດໂກຍກິນດິນວັດ ມາເບິ່ງຄວາມເນົ່າຂອງເລື່ອງນີ້ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເອງ ທຸກຄົນຮູ້ ໄທບ້ານຮູ້ ຄົນຕາບອດຮູ້ ໝາຢູ່ວັດກໍຍັງຮູ້ອີກ.

ຄຳຖາມ-ຕອບ:

1 . ຄູບາເຮັດຫຍັງຜິດຄືໄລ່ໜີ ຄືບໍ່ຈັບສິກ?

ຕອບ: ຄູບາບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດຫຍັງ ແຄ່ຍາກປົກປ້ອງດິນວັດ ຍາກສ້າງສາພັດທະນາໂຮງຮຽນສົງມີແຜນສ້າງໂຮງຮຽນສົງ ຈຶ່ງຮັກສາດິນໄວ້

2. ທາງການວ່າ ຄູບາເອົາຈົວແມ່ຂາວ ແມ່ຊີ ມາແຕ່ແຂວງອື່ນໂດຍບໍ່ຮັບອະນຸຍາດ ຈຶ່ງຢ້ານມີການຊຸມນຸມປະທ້ວງລັດຖະບານຢ້ານບໍ່ປອດໄພ?

ຕອບ: ບໍ່ມີໃນຄວາມຈິງ ເພາະທຸກຄົນເຂົ້າມາຍ່ອມມີເອກະສານ ຈຳກາຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງນັ້ນໆ ຄັກແນ່ ຮັບພະສົງ ແມ່ຂາວ ເນນ ເຂົ້າມາຢູ່ວັດຍ້ອນມີພື້ນທີ່ຫລາຍພໍຮັບໄດ້ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຜູ້ຄົນສະແຫວງທຳຮໍ່າຮຽນໄດ້ສະດວກ ຜູ້ມາຈາກບ່ອນອື່ນກໍ່ລ້ວນແຕ່ຄົນລາວນຳກັນມາອາໄສບວດສຶກສາຮໍ່າຮຽນ.

3. ຄູບາຖືກໃສ່ຮ້າຍຄືບໍ່ໜີ?

ຕອບ: ບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຈົ້າອາວາດເປັນລະດັບຮອງເຈົ້າເມືອງສົງ ເຫດຜົນເພີ່ນມີ ປາລະມີເພີ່ນຫຼາຍ ແນວຄິດແມ່ນຈະສ້າງໂຮງຮຽນສົງໃສ່ດີນວັດນີ້ ແຕ່ກໍສ້າງສຳເລັດ.

4 . ຄືກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ ແລະ ເງິນລວມ?

ຕອບ: ນາຍບ້ານເປັນຜູ້ກຳເງິນວັດ ສ່ວນຄູບາຍາກສ້າງວັດ ແຕ່ລົມກັນບໍ່ຕົກແຕກ (ຜູ້ກຳເງິນບໍ່ຢາກສ້າງ ຜູ້ຢູ່ວັດພັດມີແນວຄິດຢາກສ້າງສາ) ແລະ ດິນວັດກວ້າງຂວາງໃຫຍ່ອີຫຼີ ແຕ່ທາງຂັ້ນເທິງກໍຄືຮອງເຈົ້າເມືອງ ຢາກໄດ້ດິນສ່ວນແບ່ງເພື່ອຈະສ້າງສະໜາມກິລາ ແຕ່ຂັດກັບເຈົ້າອາວາດ ສ່ວນນາຍບ້ານມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນວັດຢູ່ບ່ອນວ່າ ເຄີຍເປັນດິນນາຍບ້ານສ່ວນໜຶ່ງ ແຕ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ວັດໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ຍ້ອນບໍ່ທັນມີການສ້າງສາຈຶ່ງຢາກໄດ້ດີນຄືນ (ເລື່ອງຂອງເລື່ອງ)

5. ຄູບາເຄີຍຊີ້ໜ້າຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ນາຍບ້ານຍ້ອນຫຍັງ?

ຕອບ: ຍ້ອນລົມກັນເລື່ອງດີນ ກັບເງິນນີ້ລະ ຝ່າຍສົງລະຢາກສ້າງໂຮງຮຽນສາລາໂຮງທຳ ຝ່າຍຄາລຶຫັດລະຢາກໃຫ້ຖອດດິນວັດ ຈະສ້າງທຸລະກິດ ມັນບໍ່ເປັນທຳ ເງິນລວມວັດຕ້ອງສ້າງສາວັດບໍ່ແມ່ນປະສົງອື່ນ.

6. ຄືມີເອກະສານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນມີ ທັງ ອພສ ເມືອງ ມີທັງ ເຈົ້າເມືອງມີທັງບ້ານ ໃຫ້ໜີກ່ອນວັນທີ 30/8/2020 ?

ຕອບ: ບໍ່ຮູ້ຄືກັນ ທາງ ອພສ ເມືອງ ກໍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງກ່ອນ ເອກະສານນີ້ຄືລັກສະນາບັງຄັບໃຫ້ເຮັດຂຶ້ນມາ ບັງຄັບໃຫ້ເຊັນຈຳກາ ແລ້ວມາອ້າງ.

7. ສະຫຼຸບໄດ້ເຮັດຜິດວິໄນສົງບໍທີ່ຮ້າຍແຮງຫຍັງບໍ?

ຕອບ: ເລື່ອງຊູ້ສາວບໍ່ເຄີຍມີ, ເລື່ອງໂກງເງິນບໍ່ໄດ້ຈັບ, ເລື່ອງເຮັດຜິດວິໄນສົງ ບໍ່ມີ. ແຕ່ບາງຄັ້ງເຄີຍມີຕອນປະຊຸມ ຄູບາເຄີຍໃຊ້ອາລົມນຳພວກເຂົາຢູ່.

8. ຂ່າວທາງການຄືບໍ່ເວົ້າໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ຄວາມຈິງ?

ຕອບ: ຍ້ອນຂໍ້ມູນລັກຖານບໍ່ມີ ບໍ່ຊັດເຈນ ໃຊ້ອຳນາດ ເຮັດຄືຄູບາບໍ່ມີສິດທິມະນຸດ ສະນັ້ນພວກເຮົາຂໍຄວາມຍຸດຕິທຳນຳສັງຄົມ ຂ່າວທາງການກໍຄືພວກທ່ານເຫັນນັ້ນລະ ບໍ່ໄດ້ມີສາເຫດຫຍັງ.

…….ຕິດຕາມກັນໃຫ້ເລິກໆ ແຊປະສົບການໃຫ້ຖືກໆ ເຮັດໄປອາຍບ້ານເມືອງເພີ່ນ.

ຈາກການເລົ່າຫຍໍ້ໆແບບປະສົມປະສານ ຂໍອະໄພໃນຫົວຂໍ້ຂ່າວອາດຈະແຮງ ຮວບຮວມການຕອບຫຍໍ້ເຂົ້າໃຈເລິກຂອງແຕ່ລະຄົນໃກ້ສິດວັດ

ປລ. ບໍ່ໄດ້ສຳພາດຄູບາໂດຍກົງ

Cr : ສະເກັດຂ່າວHotNews

FC ວັດໜອງພະຍາ ສັງຄົມຈົ່ງຊ່ວຍກັນເປັນທຳ

ຂ່າວທົ່ວໄປ