ສົດໆຮ້ອນໆ ເມຍຈັບໄດ້ຜົວມີເມຍນ້ອຍ ສຸດທ້າຍສະໄພ້ເປັນນ້ອງສາວຄີງໆ (ມີຄລິບ)

ສົດໆຮ້ອນໆ ເມຍຈັບໄດ້ຜົວມີເມຍນ້ອຍ ສຸດທ້າຍສະໄພ້ເປັນນ້ອງສາວຄີງໆ (ມີຄລິບ)

ນີ້ຄືອີ່ເມຍນອ້ຍທີ່ເປັນນ້ອງສາວຄີ່ງໆຊື່ຫວາອີ່ສັດສັນດານຊົວຊື່ແທ້ກະຄືອີ່ເມໂຄດຊົວສັນດ້ານໝາປະສົມພັນໄປທົ່ວບໍ່ເລືອກທັ່ງທີ່ອ້າຍເຄີຍໂຕເອງກະບໍ່ເວນຜົວກະໂຄດຊົວສັນດ້ານໝາຄືກັນປະສົມພັນສັດຄືກັນຈັບໃດ້ຫລາຍເທືອແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີລັກຖານຕັກເຕືອນກະຫລາຍເທືອແລ້ວກະບໍ່ຍອ້ມເຊົາຈົນມາຮອດ19/9/2020ມື້ນີ້ຂອ້ຍໄປຈັບເອົາ=ຢູ່ອາພັດເມັ້ນໂກເດັນທີຢູ່ບ້ານດອນນົກຄຸມກະບໍ່ຍອ້ມເຊົາຍັງໄປເຊົາຢູ່ນຳກັນອີກຢູ່=ອາພັດເມັ້ນອຸດົມພອນ26/9/2020ໂຄດຊົວສັນດານໝົດສອງເອື້ອຍອ້າຍນອ້ງກະເຕືອນແລ້ວກະບໍ່ຍອ້ມເຊົາປານນີ້ຂອ້ຍກະເມຶ່ອຍທົດເມຶ່ອຍທົດແລ້ວຂອ້ຍເຫັນໃຈພອກເຂົ້າແຕ່ພອກເຂົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນໃຈຂອ້ຍເລີຍເຮັດຄືຂອ້ຍບໍ່ແມ່ນຄົນນີ້ຂອ້ຍຫວາຊິບໍ່ປະຈານແລ້ວແຕ່ກະເຈົ້າກະພາກັນຍ່າຍບອ່ນໄປເຊົາຢູ່ບອ່ນໃຫ່ມອີກດງວນີ້ຍັງໃຫ້ຄົນຕິດຕາມຢູ່ຫວາພາກັນໄປເຊົາຢູ່ໃສຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນແຈ້ງຂອ້ຍເລີຍ02055575514ຊິມີລ້າງວັນໃຫ້ພໍສົມຄວນຂອບໃຈທີ່ເຫັນໃຈຜູ້ຍີ່ງຄືກັນ

ຄລິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ